Giải pháp thanh toán

Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt là một thẻ lưu trữ giá trị trả trước có thể lưu trữ tiền, điểm, tiền thưởng, và các quyền lợi khác, mà các đơn vị triển khai có thể định nghĩa. Một thẻ không tiếp xúc duy nhất để được sử dụng trong nhiều ứng dụng giao thông công cộng, điểm bán lẻ, khu vui chơi giải trí, khu công nhiệp, bệnh viện, trường học ... . Chủ thẻ có thể nạp và thanh toán tiền cho hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ tại các điểm thanh toán. Các đơn vị có thể đánh giá hiệu suất của mình thông qua một hệ thống giám sát toàn diện được cung cấp bởi Tuệ Minh. Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng, mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động và minh bạch cho các đơn vị triển khai giải pháp. Nó dễ dàng quản trị, hỗ trợ nhiều điểm thanh toán. Kết hợp với thẻ đồng thương hiệu, thẻ khách hàng thân thiết.