Tích hợp hệ thống

Giải pháp Tuệ Minh là một ví điện tử tích hợp, cho phép chủ thẻ sử dụng một thẻ duy nhất để thanh toán trên nhiều hệ thống: giao thông công cộng, mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ, bãi đỗ xe ... thông qua một cơ sở hạ tầng hiệu quả nhất.