Tính an toàn hệ thống:

Hệ thống quản lý khóa (KMS) sinh khóa nạp vào ví điện tử (E-Purse) và thẻ SAM (Security Access Modules). Tất cả các thiết bị thanh toán để tương tác với ví điện tử cần có SAM để thực hiện đảm bảo an ninh từ các chương trình ứng dụng.

Thẻ SAM được nạp ứng dụng bảo mật, các quá trình mã hóa, giải mã đều được thực hiện trong CPU của SAM (theo tiêu chuẩn ISO7816). Các khóa bảo mật độc lập với chương trình ứng dụng.

  • Các khóa bảo mật được sinh ngẫu nhiên bởi người vận hành, và nó được kiểm soát bởi nhiều người (mỗi người giữ 1 thành phần).
  • Nhiều khóa được tạo ra cho các mục đích khác nhau: xác thực ví điện tử, xác thực giao dịch.
  • Thuật toán xác thực 3DES: nhanh và an toàn.