Tuệ Minh - Giải pháp nâng cao, tối ưu hóa kích hoạt

Văn hóa giao tiếp, ứng xử được đề cao ở Tuệ Minh. Sự chan hòa, cởi mở và thân thiện là điều mà ai đặt chân tới nơi làm việc của Tuệ Minh cũng có thể cảm nhận. Văn hóa làm việc mà những nhân viên của Tuệ Minh thấm nhuần đó là sự tận tâm, sáng tạo. “Biết lắng nghe” chính là yếu tố tạo nên sự gần gũi giữa lãnh đạo và nhân viên. Mỗi nhân viên của Tuệ Minh luôn tự tin và mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình vì họ biết những ý kiến đó được tôn trọng. Chính điều này phát huy được sức sáng tạo, “tinh thần làm chủ” của từng nhân viên, tạo nên sức mạnh tập thể chung.


Tin tức